Calendar

H2 Market Meetup - Verdien av den norske hydrogennæringen

Meeting 02 Februar, 2023 - 02 Februar, 2023 Kl. 08:00 - 09:00 Digitalt (Microsoft Teams)

Contact

Verdien av den norske hydrogennæringen

Velkommen til H2MarketMeetup den 2. februar om rapporten "Verdien av den norske hydrogennæringen".

Menon Economics har på vegne av den norske hydrogenklyngen, Arena H2 Cluster med samarbeidspartnere utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om den norske hydrogennæringen. Formålet er å gi oversikt over nåværende status i hydrogennæringen, samt aktørenes forventninger frem mot 2030. Kunnskapsgrunnlaget tar utgangspunkt i dagens aktørbilde med et fokus på å kartlegge sysselsetting, omsetning, investeringer og vekstutsikter. 


Samarbeidspartnere er NHO, LO, Norsk Industri, Offshore Norge, Energi Norge, Tekna, NITO, Innovasjon Norge, Enova og Norsk Hydrogenforum. 
Ocean Hyway Cluster og GCE Node har bidratt i kartleggingen.

Kontakt Hanna Risnes for invitasjon til møtet.