Calendar

H2 Market Meetup - Neo Monitors + Inflation Reduction Act

Meeting 16 Februar, 2023 - 16 Februar, 2023 Kl. 08:00 - 09:00 Digitalt (Microsoft Teams)

Contact

H2MarketMeetup - Neo Monitors og Inflation Reduction Act

Velkommen til H2MarketMeetup den 16. februar om Neo Monitors og Inflation Reduction Act (IRA).

Klyngepartner Neo Monitors er markedsledende på TLAS-måleteknologi. De kommer til MarketMeetup for å presentere sin teknologi og dens muligheter. 

Med oss har vi også Jonas Erraia fra Menon Economics, som skal presentere om Inflation Reduction Act og dens mulige påvirkning på norsk og europeisk hydrogennæring. 


Kontakt Hanna Risnes for invitasjon til møtet.

«This is Peter. When Peter studied physics his textbooks 📓 and professors 👨‍🏫 👩‍🏫 said the same: “You cannot detect hydrogen with laser absorption. It just can’t be done.” 🚫 Fast forward twenty years - Peter and his NEO Monitors team proves them wrong. They’re now industry leading with their TDLAS-technology for super quick detection of the lightest element in the periodic table. ⚡ Don't miss Peter and NEO Monitors’ presentation in the next #H2MarketMeetup on Thursday, February 16th.»

Partners

  • neo monitors