Calendar

H2 Market Meetup - REHSYS-prosjektet

Webinar 13 Juni, 2024 Kl. 08:15 Microsoft Teams

H2 Market Meetup - REHSYS-prosjektet

Bli med i H2 Market Meetup den 13. juni for å høre Øystein Ulleberg fra Institutt for energiteknikk (IFE) presentere REHSYS-prosjektet.

Hovedformålet med REHSYS-prosjektet er å studere og optimalisere design og drift av industrielle vannelektrolyseanlegg basert på fornybar energi (PV sol- og vindkraft) og PEM-vannelektrolyse (protonledende membraner). Et annet viktig mål med prosjektet er å støtte teknologiutvikling som på sikt vil føre til kostnadseffektiv fornybar (grønn) hydrogenproduksjon (1-2 USD per kg H2). For å oppnå dette kreves utvikling av hydrogensystemer med høy virkningsgrad og lang levetid for mange ulike driftsforhold.

Sentrale forskningstemaer i prosjektet er prediksjon (nowcasting) av lokale fornybare energiressurser (PV og vind), dynamisk drift av PEM-vannelektrolyse og design av hydrogenanlegg basert på fornybar kraft. Arbeidet med disse hovedutfordringene er organisert i følgende arbeidspakker: (1) Evaluering av solenergiressurser for spesifikke lokasjoner og utvikling av nmetode for prediksjon av PV solkraft, (2) Eksperimentell testing og modellering av PEM-vannelektrolysesystemer og (3) Tekno-økonomisk analyse og optimalisering av design og drift av industrielle hydrogenanlegg basert på sol- og vindkraft. Data fra lokasjoner med eksisterende PV-, vind-, og/eller industrielle hydrogenanlegg skal analyseres og benyttes i valideringen av de ulike modellene planlagt utviklet i prosjektet.

REHSYS-prosjektet ledes av Institutt for energiteknikk (IFE) ved Kjeller, som vil bidra med forskere fra tre ulike avdelinger (Solkraft, Hydrogenteknologi og Energisystemanalyse). Universitetet i Oslo (UiO) ved Institutt for teknologisystemer (ITS) vil utdanne en doktorgrad innen PEM-vannelektrolyse, mens National Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA vil delta som internasjonal forskningspartner. Fire multinasjonale norske industriselskaper med store ambisjoner innen fornybar energi og hydrogen støtter og deltar i prosjektet.