Calendar

H2MarketMeetup - Narvik Hydrogen & Kiwa

Webinar 08 Juni, 2023 Kl. 08:15 Microsoft Teams

H2 Market Meetup - Narvik Hydrogen & Kiwa

I H2 Market Meetup den 8. juni får vi med oss Håvard Hjallar fra Narvik Hydrogen og Roar Gudbrandsen og Guilia Batta fra Kiwa.

--

Narvik Hydrogen jobber med å etablere både hydrogen produksjon og distribusjon. Som et trafikknutepunkt for tungtrafikk, jernbane og skipstrafikk er Narvik definert som en av Europas TEN-T havner sammen med Oslo. Det år ca. 1400 containere med fisk fra Lofoten, Vesterålen og Senja som komme r med bil til Narvik, blir lastet om på tog og blir sendt til Europa gjennom Sverige. Nå når Finland er gått med i Nato og Sverige søker medlemskap er Narvik havn aktuell som forsyningspunkt inn mot disse områdene.

Narvik Hydrogen er eid av Norwegian Hydrogen og Greenstat. Det solide eierskapet gjør at vi har tilgang til noe av den fremste kompetansen i landet på hva som kommer på markedet og hva som etterspørres av transportmidler og anleggsmaskiner. Det solide eierskapet gjør også at vi kan tenke langsiktig, og etablere et solid fundament for hydrogen produksjon og distribusjon.

--

Kiwa leder tilretteleggingen for internasjonal aksept av hydrogen som en energivektor. Med et omfattende testlaboratorium for hydrogen, det eneste av sitt slag i Europa, og ekspertteam for hydrogensertifisering og konsulenttjenester, har Kiwa et unikt ståsted når det gjelder hydrogen.

Kiwas anlegg er i stand til å teste opp til 4500 barg trykk, på tvers av tog, busser, innenlands og kommersielle kjøretøy; så enten det er fylling på tank, sertifiseringstjenester, testing av hydrogensystemer, eller fokus på viktige infrastrukturprosjekter, kan vi hjelpe til med å se på ulike aspekter ved konvertering til hydrogen i hele forsyningskjeden.

--

Ikke påmeldt H2MarketMeetup? Meld din interesse her.