Calendar

H2 Market Meetup - HYBIL, Hydrogenbilforeningen

Webinar 04 April, 2024 Kl. 08:15 Microsoft Teams

HYBIL, Norsk Hydrogenbilforening

I H2 Market Meetup den 4. april får vi besøk av Oddvar Røyset og Lars Andresen, henholdsvis Daglig leder og Kommunikasjonsansvarlig i HYBIL, Norsk Hydrogenbilforening.

Norsk Hydrogenbilforening er interesse-organisasjonen for norske hydrogenbilister. Hybil ønsker å fremme hydrogenbilen og alt som relateres til den!

HYBIL fokus er hydrogenbasert mobilitet med hydrogenelektriske biler med brenselsceller samt nye hydrogenbaserte fremdrifts-systemer (motorer) der hydrogen inngår som drivstoff alene eller i hybrider med andre drivstoff-kilder.

HYBIL arbeider for at hydrogenbil-incitamenter beholdes på samme nivå som for andre lavutslippskjøretøy, at de kan fortsette etter 2025, at norske myndigheter fortsetter støtte til utbygging av hydrogen-produksjons og distribusjons-infrastruktur for hydrogenbasert mobilitet samt andre tiltak som fremmer bruk av hydrogenbaserte biler.

Dette Market Meetup'et blir på norsk // This event will be in Norwegian.