Calendar

H2 Market Meetup - NTE Hydrogen & Pilot-E project @ Rørvik

Webinar 18 April, 2024 Kl. 08:15 Microsoft Teams

NTE Hydrogen & Pilot-E project at Rørvik

Join us in our H2 Market Meetup on April 18th to learn more about the Pilot-E project at Rørvik from NTE Hydrogen!

NTEs småskalaanlegg i Rørvik representerer det første grønne hydrogenanlegget med en helhetlig løsning for nullutslippsmaritim transport, bygd internt i Norge, i Trøndelag. 

Pilot E landanlegg-prosjektet dekker hele hydrogenverdikjeden fra produksjon til bunkring av drivstoff for verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt. Med en hydrogen-batteriløsning kan man oppnå lengre rekkevidde, kortere bunkringstid og skalerbare nullutslippsalternativer. 

Våre samarbeidspartnere i prosjektet er Moen Marin og Moen Verft på båtsiden, samt SalMar som sluttkunde. 

Den første gassen ble produsert i den 7. februar 2024.