Calendar

H2 Market Meetup - Hydrogenkonferansen

Webinar 02 Mai, 2024 Kl. 08:15 Microsoft Teams

Contact

Hydrogenkonferansen

In this H2 Market Meetup on the 2nd of May, we are going to learn about Hydrogenkonferansen, the annual happening by the Norwegian Hydrogen forum. 

Norge står ved et veiskille. Vi er en energinasjon, men skal vi opprettholde denne rollen på vei inn i lavutslippssamfunnet må vi følge med i timen. Teknologi, regelverk og rammevilkår må utvikles i parallelle løp. Hvordan kan vi akselerere denne utviklingen på en sikker måte?

På Hydrogenkonferansen vil vi se nærmere på prosessen fra prosjektering til drift. Har vi den kompetansen som er nødvendig for å få verdikjedene opp, hva gjør sluttbrukerne i dag og hvorfor er det så viktig at vi satser på hydrogen?

I etterkant av det faglige programmet inviterer vi til festmiddag med gode minglemuligheter, morsom underholdning og utdeling av den prestisjefylte Hydrogenprisen.

Energiminister Terje Aasland kommer til Hydrogenkonferansen 2024. Kommer du?

Dette Market Meetup'et blir på norsk // This event will be in Norwegian.