News

Den globale hydrogenindustrien

Alma Sator, McKinsey

Alma Sator er Associate Partner hos McKinsey & Company i Oslo og har lang erfaring med hydrogenverdikjeder i Norden og globalt. Hun har blant annet arbeidet med de siste Hydrogen Insights-rapportene i regi av Hydrogen Council og McKinsey. På H2 Value Chain konferansen den 15. november vil Alma gi innsikt i det nåværende hydrogenmarkedet, gi fremtidsprognoser og dykke dypere i kostnader knyttet til grønt hydrogen.


Vi tok en prat med Alma for å få hennes tanker om den globale hydrogenindustrien og dens betydning i energiomstillingen.

Utfordringer i hydrogenbransjen
Alma bekrefter at hydrogenindustrien er i stor vekst og får mye oppmerksomhet. Hun understreker imidlertid at det ikke har vært uten utfordringer.

– Det er generelt stor begeistring rundt hydrogen, men alt er likevel ikke så enkelt. Utfordringer som økte kostnader, finansieringsproblemer og arbeidskraftmange gjør at ting ikke beveger seg så fort som man skulle ønske, forteller hun.

– De store prosjektene som driver markedene tar lang tid, og uklare reguleringer i både EU og USA skaper usikkerhet og forsinkelse.

Alma peker også på utfordringene med å investere milliarder når det ikke er klart om det vil være kjøpere. Skal privat sektor betale for grønn energi, eller kan myndighetene fylle gapet?

Hun er likevel optimistisk med hensyn til den politiske viljen i både Europa og USA,

– Nå er det avgjørende å få opp tempoet, samt få på plass reguleringer og subsidier, sier hun.

Det globale hydrogenmarkedet
Forventningene til det globale hydrogenmarkedet er høye, og hun anslår en hydrogenproduksjon på 3-400 millioner tonn eller mer innen 2050.

Hydrogen regnes som en hoveddriverne i det grønne skiftet. Alma forutser betydelig aktivitet og investeringer i produksjon av rent hydrogen i tradisjonelle industrier som olje, ammoniakk og grønt stål, i tillegg til transport.

Hun deler sin spådom om at innen 2030 vil Japan, Korea, Europa og USA ha etablert solide hydrogenindustrier. Hun legger til at det vil også føre til systemiske endringer i energisektoren, med økt diversifisering og muligheten til å produsere hydrogen der behovet er størst.

Nyskapende teknologier og initiativer
Alma avslutter med å understreke betydningen av å skalere opp eksisterende teknologi. Hun utdyper:

– Det er mye vi ikke vet og aldri har gjort før, men det meste av teknologien finnes og vi har mye kompetanse og erfaring i å bygge opp nye industrier slik som fornybar. Nå handler det om å skalere opp.

Hun understreker at innovasjon vil være avgjørende for å effektivisere og forbedre hydrogenproduksjon og bruk.

Vi takker Alma Sator for praten og ser frem til å høre mer fra henne på H2 Value Chain Conference den 15. november.