News

Verdien av den norske hydrogennæringen

Menon Economics har på vegne av den norske hydrogenklyngen, Arena H2 Cluster med samarbeidspartnere utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om den norske hydrogennæringen. 

Formålet er å gi oversikt over nåværende status i hydrogennæringen, samt aktørenes forventninger frem mot 2030. 


Kunnskapsgrunnlaget tar utgangspunkt i dagens aktørbilde med et fokus på å kartlegge sysselsetting, omsetning, investeringer og vekstutsikter. 

Samarbeidspartnere er NHO, LO, Norsk Industri, Offshore Norge, Energi Norge, Tekna, NITO, Innovasjon Norge, Enova og Norsk Hydrogenforum. Ocean Hyway Cluster og GCE Node har bidratt i kartleggingen.